Sausio mėnesio „Grandies“ numeris

Pasibaigus Kalėdiniam laikotarpiui ir minant slenkstį į Gavėnią, dalinamės Advento ir Kalėdų laiko tarnystėmis ir koncertais bažnyčiose. Įžengus į Naujuosius 2015 metus, siekiame pasiryžti gilinti savo maldos gyvenimą ir ieškome būdų, kaip atsakyti į Viešpaties kvietimą melstis. Krikščionių vienybės savaitės proga apžvelgiame Ekumeninės savaitės renginius. „Grandis“ tęsia metodizmo istorijos ir teologijos aptarimą, o šiame numeryje… Read More »

Lankėsi Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos bendruomenė

Sausio 24 d., minint maldų už krikščionių vienybę savaitę, Vilniaus jungtinėje metodistų bažnyčioje lankėsi Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos bendruomenė. Vilniaus JMB diak. Jelena Kask ir iš Kauno atvykęs kun. Remigijus Matulaitis svečiams pristatė Lietuvos jungtinę metodistų bažnyčią, atsakė į klierikų klausimus, kartu meldėsi ir giedojo. Po pristatymų ir giesmių bendravo prie arbatos puodelio. Red.… Read More »

Ekumeninės parodos „Per Jį, su Juo ir Jame“ atidarymas Panevėžyje

Maldų už pasaulio krikščionių vienybę savaitės metu, sausio 21 d., Panevėžio miesto dailės galerijoje atidaryta ekumeninė Lietuvos krikščionių menininkų paroda „Per Jį, su Juo ir Jame“, kurioje tapybos, fotografijos, skulptūros darbus ir instaliacijas pristato 11 profesionalių menininkų: vilniečiai Romualdas Balinskas, Ramūnas Čeponis, Rimvydas Markeliūnas, Sigita Maslauskaitė – Mažylienė, šiaulietis Ugnius Ratnikas, ignalinietis Jonas Grunda, pasvalietis… Read More »

Ramybė ir džiaugsmas

Luko 2:25-32 “25 Jeruzalėje gyveno žmogus, vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievobaimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos, ir Šventoji Dvasia buvo su juo. 26 Jam buvo Šventosios Dvasios apreikšta, kad jis nemirsiąs, kol pamatysiąs Viešpaties Mesiją. 27 Šventosios Dvasios paragintas, jis atėjo dabar į šventyklą. Įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip Įstatymas reikalauja, 28 Simeonas jį paėmė į… Read More »

Kalėdos 2014

Lankant bažnyčias Amerikoje, aš sakiau pamokslą apie garsaus metodistų misionieriaus Indijoje, dr. E. Stanley Jones, misionieriavimo metodus. Rašant šį pamokslą, man reikėjo dar kartą susipažinti su jo darbais – jis parašė daugiau kaip 28 knygas – aš nėriau į vieną iš jo apmąstymų, Kalėdų meditaciją, parašytą 1942 m. Aš dalinuosi ja su jumis, nes jaučiu,… Read More »

Iš tiesų sakau jums

‘Iš tiesų sakau jums: kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte’. (Mt 25, 31–46) Tauragės jungtinės metodistų bažnyčios bendruomenė Adventiniu laikotarpiu organizuoja įvairias tarnystes. Kaip įprastai, bažnyčios vykdomos humanitarinės tarnystės, remiamos partnerių iš Ženevos JMB (Ilinojus, JAV) dėka, keturias dienas per savaitę senjorai, vieniši ir neįgalūs žmonės gauna šiltus pietus. Prieš… Read More »