Paminėta Tautų Sandraugos Atminimo diena

Lapkričio 9 d. Vilniuje vyko Tautų Sandraugos Atminimo dienos renginys, skirtas pagerbti I Pasaulinio karo, smurto ir terorizmo aukų atminimą. Evangelikų liuteronų bažnyčioje vykusiose Atminimo dienos pamaldose dalyvavo krašto apsaugos viceministras, kiti Lietuvos Vyriausybės, Lietuvos kariuomenės, užsienio šalių ambasadų ir užsienio  bendruomenių, taip pat religinių bendruomenių atstovai. Pamaldų metu Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino… Read More »

Laikraščiui “Grandis” – 15 metų

Šiais metais „Grandžiai“, Lietuvos jungtinės metodistų bažnyčios periodiniam leidiniui, sukanka 15 metų. Šios sukakties proga norisi šiek tiek prisiminti „Grandies“ atsiradimo istoriją ir tuo pačiu pasidžiaugti, kad iš Dievo malonės šis laikraštis įveikė nemažą kelią. Iki Antrojo pasaulinio karo Lietuvos metodistai leido laikraštį „Krikščionystės sargas“. Atgavus Lietuvos nepriklausomybę ir Metodistų bažnyčiai Lietuvoje atsikūrus, iškilo poreikis… Read More »

„Bažnyčia – mano gyvenimo kelias ir būdas…“

Biržų krikščioniškų konfesijų padangėje – nauji vėjai. Jungtinėje metodistų bažnyčioje nuo rugpjūčio mėnesio pradžios dvasininko pareigas eina jaunas kunigas Giedrius Jablonskis. Pokalbis su juo – apie Bažnyčią, tikėjimą, šeimą, tarnystę, žemiškus ir nežemiškus dalykus, gyvenimą Biržuose. „Biržuose mums smagu, gera, ramu“, – sako naujasis jungtinės metodistų bažnyčios dvasininkas Giedrius Jablonskis. „Ir tada atsirado tikėjimas…“ G.… Read More »

Revival in our life

In the book, “Revival: Faith as Wesley lived it” by Rev. Adam Hamilton, the author identifies three features of the life of the founder of the Methodist Church, John Wesley, that enabled him to be the leader of a great revival in England and founder of the Methodist church.  These features are: 1) John Wesley… Read More »

Atgimimas mūsų gyvenime

Knygoje, “Revival: Faith as Wesley lived it” (kun. Adam Hamilton), autorius identifikuoja tris Džono Veslio gyvenimo ypatybes, kurios įgalino jį būti didžio judėjimo Anglijoje lyderiu ir Metodistų bažnyčios pradininku. Šios ypatybės yra: Džonas Veslis turėjo tėvus, kurie už jį meldėsi ir uoliai mokė jį krikščioniškojo tikėjimo. Jis buvo labai mokytinas, turėjo “universalią” dvasią, kas jam… Read More »